browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Postup pri opravách

 

Zaoberáme sa servisom automatických práčok a umývačiek riadu všetkých značiek dovážaných na Slovensko .

Servis vykonávame už 30 rokov v Bratislave a okolí priamo v byte u zákazníka, v prípade vážnejšej poruchy si po dohode Váš spotrebič odvezieme na dielenskú opravu.

Väčšinou každého zákazníka zaujíma cena opravy. Týmto Vás chceme informovať vopred, že našou zvyklosťou býva prísť na základe Vašej telefonickej objednávky, zistiť závadu, obhliadnuť celkový stav spotrebiča s revíziou a informovať zákazníka o poruche, stave a odhadovanej cene opravy.

Až po ústnom odsúhlasení zákazníka vykonáme opravu, za ktorú sa platí v hotovosti priamo u zákazníka, ktorý dostane doklad o oprave, záruke a zaplatení hotovosti.

V prípade, že je oprava spotrebiča nerentabilná alebo zákazník z rôznych príčin odmietne opravu, budú mu účtované cestovné náklady a zistenie závady v rámci Bratislavy a okolia.